De noodzaak van een centrale coördinatie laat zich kort omschrijven. In willekeurige volgorde:

  • de digitalisering van onze maatschappij gaat door
  • we hebben nog te weinig afspraken met elkaar hoe daarmee om te gaan
  • er zijn veel initiatieven die niet met elkaar verbonden zijn
  • er gaat heel veel geld om in smart city initiatieven en dat gaat alleen maar stijgen
  • kennis wordt zeer beperkt gedeeld
  • er is geen interbestuurlijk programma om binnen de overheid zaken af te stemmen